Milloin Tiedolla Johtamisen käyttöönotto alkaa

Hyvänä lähtökohtana tiedolla johtamisen käyttöönotolle voidaan pitää tilannetta, jossa talousdatan lisäksi dataa muodostuu myös joistain muista liiketoiminnan prosesseista. Tavoitteena usein on, että muodostuvan datan päälle otetaan käyttöön jokin hyvä ja joustava BI-työkalu, jolla luodaan tarvittavat datan visualisoinnit ja raportit liiketoiminnalle. Juuri tässä kartoitusvaiheessa olevien organisaatioiden osalta kuulen usein, lauseen: ”Meidän täytyy saada datan laatu paremmaksi,…